Menu

Top

Miljø

Løsninger med fokus på miljøet

I dag kører Nordic Coating ApS med et miljø- og energistyrings system, som tilgodeser såvel miljø og energiforbrug. i 2023 blev vi medlem af Green Business Horsens.

Hos Nordic Coating ApS er miljø ikke blot en god idé. Vi vil, under hensyntagen til kundekrav, forsøge at anvende de produkter, som skåner miljøet mest muligt, samt efterleve alle interessenters efterspørgsel efter mindre miljøbelastende produkter.

Vi har plantet en smuk række af blomster for at støtte vores vigtige bestøvere.

Ikke blot en god idé

Miljøpolitik og bæredygtighedsinitiativer hos Nordic Coating ApS

Som led i certificeringsprocessen blev der nedskrevet en miljøpolitik, som bl.a. sikrer, at medarbejdere på alle niveauer i virksomheden handler miljø- og energimæssigt forsvarligt og efterlever såvel interne som eksterne regler.

Vi arbejder efter miljøstyrelsens overordnede målsætninger om en bæredygtig udvikling i industrien. Det betyder, at vi også har fokus på VOC-direktivet og gerne rådgiver vore kunder om, hvordan de bedst håndterer direktivet.

Nordic Coating ApS foretager løbende miljømæssige forbedringer, således at virksomheden konstant er på forkant med udviklingen og dermed står godt rustet til fremtidige miljømæssige udfordringer.

Sommerferielukket

Uge 29 + 30