Miljø

Løsninger med fokus på miljøet

I dag kører Horsens Industrilakering as med et miljø- og energistyrings system, som tilgodeser såvel miljø og energiforbrug.  I 2000 blev vi  medlem af GREEN NETWORK.

Hos Horsens Industrilakering as er miljø ikke blot en god idé. Vi vil, under hensyntagen til kundekrav, forsøge at anvende de produkter, som skåner miljøet mest muligt, samt efterleve alle interessenters efterspørgsel efter mindre miljøbelastende produkter.

Ikke blot en god idé

Som led i certificeringsprocessen blev der nedskrevet en miljøpolitik, som bl.a. sikrer, at medarbejdere på alle niveauer i virksomheden handler miljø- og energimæssigt forsvarligt og efterlever såvel interne som eksterne regler.

Vi arbejder efter miljøstyrelsens overordnede målsætninger om en bæredygtig udvikling i industrien. Det betyder, at vi også har fokus på VOC-direktivet og gerne rådgiver vore kunder om, hvordan de bedst håndterer direktivet.

Horsens Industrilakering as foretager løbende miljømæssige forbedringer, således at virksomheden konstant er på forkant med udviklingen og dermed står godt rustet til fremtidige miljømæssige udfordringer.