Menu

Top

Sikker levering – just in time!

Levering

Tillad kvalitet og fleksibilitet

Hos Nordic Coating bygger et kundeforhold på tillid og langfristede samarbejdsaftaler.

Tillid hænger sammen med kvalitet, fleksibilitet og leveringspræcision. Derfor har vi oparbejdet et produktionssystem, som sikrer at aftalte leveringstider overholdes.

Vi arbejder med korte gennemløbstider og kan levere just in time. Levering på rette tid og sted sikres bl.a. ved, at vi selv kan forestå transportdelen. Flere af vore kunder vælger at få videresendt varen direkte fra os efter behandling.

Kunders øgede forventninger til produktansvar og kvalitetsbevidsthed bevirker at sikring og styring af kvaliteten, er blevet et meget vigtigt område for mange virksomheder. Det kræver et godt indarbejdet styringssystem, som kan sikre en ensartet kvalitet til enhver tid. Derfor foretager vi kvalitetskontrol af alle opgaver, så vore kunder altid kan være sikre på at få leveret varer i den aftalte mængde og kvalitet.

“Vore kunders forventninger og krav til leveringstid, kvalitet, fleksibilitet og miljø imødekommes gennem et tæt, kvalificeret samarbejde og faglig ekspertise”


Vi lægger vægt på at kende vore kunder, og at de kender os. Kun på denne måde skabes det bedste samarbejde!

Sommerferielukket

Uge 29 + 30